Vad vi gör

​Bli en del av Boost

Created with Sketch.

DET HÄR GÖR VI

​​Vi är en idéburen organisation med social inriktning och vår idé grundar sig i tanken att det finns ett glapp i det stöd som samhället ger till de som står utanför arbetsmarknaden. Det finns jobb och det finns utbildningar men utmaningen ligger i att förbereda och motivera arbetssökande så att de framgångsrikt kan navigera bland alla dessa möjligheter.

På Boost lägger vi fokus på deltagarnas egna drivkrafter och ansvarstagande och har ett arbetssätt som präglas av engagemang och personligt bemötande. Genom att jobba med deltagarnas kompetenser och färdigheter, tillsammans med hälsa, motivation och framtidstro förbereder vi dem inför arbetslivet.

VERKSAMHETSGRENAR

Vi driver vår verksamhet i olika områden, för olika målgrupper och med olika metoder. För att göra det lite lättare att få en överblick över vilka olika saker vi håller på med har vi delat in vår verksamhet i tre olika grenar:

Labbet – Fabriken – Akademin