Vem vi är

​Bli en del av Boost

Created with Sketch.

​Boost by FC Rosengård är en idéburen organisation med bas i Malmö.
​Vi har sedan starten 2003 stöttat tusentals, framförallt unga, att börja arbeta eller studera.  

VÅRA LÖFTEN

​Vi är inkluderande – alla är välkomna och alla kan

Vi sätter individen i centrum och tror på varje människas inre kapacitet och vilja. Vi ser hela människan och ger alla en chans att utvecklas utifrån sina egna mål och drömmar.

Vi är passionsdrivna med ett varmt engagemang.

Med vår passion, glöd och värme skapar vi en gemenskap, en välkomnande och varm atmosfär. Vi förmedlar framtidstro och en kraft att förändra.

​Vi visar handlingskraft och skapar varaktiga resultat

Vi är målinriktade, envisa, vi ger inte upp. Genom att vi ser lösningar istället för problem, genom vårt professionella driv och genom vår breda kompetens gör vi det möjligt för människor att växa och utvecklas. 

​Vi inspirerar och tänker nytt.

Vi utmanar och förändrar genom nya perspektiv, annorlunda infallsvinklar, idérikedom och flexibilitet. Genom nytänkande lösningar växer modet och känslan av att allt är möjligt.

Vi kopplar samman och arbetar tätt ihop med andra

Vi uppmuntrar till stärkt samverkan och att lära av varandra. Via vår flexibilitet och att vi samverkar i allt vi gör är vi en katalysator för samhällsförändring. Vi är ett viktigt komplement till det offentliga och en värdefull partner till det privata näringslivet.