Resurser

​Bli en del av Boost

Created with Sketch.

Prata om normer på arbetsmarknaden!  – Select by FC Rosengård

Select by FC Rosengård finansierades av Jämställdhetsmyndigheten under 2020. Målet med projektet var att uppnå en ökad insikt hos unga kvinnor och män 15-29 år i hur val gällande utbildning, yrke och jämställdhet i familjen påverkar deras inkomst på kort och lång sikt. För att åstadkomma detta arbetade vi med två fokusområden. Dels har en workshop har tagits fram där unga får lära sig om och diskutera dessa frågor. Vi har även skrivit en handbok för att ge stöd till andra yrkesverksamma kring hur man pratar om normer på arbetsmarknaden och i hemmet med unga.

Välkommen att spara ner och använda materialet i er verksamhet!


Handbok.pdf

Metodmaterial.pdf

Nya perspektiv – Nya vägar (del 1).pptx

Nya perspektiv – Nya vägar (del 2).pptx